تفکّر انتقادی!

دوشنبه 11 بهمن 1395 12:07 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
!Critical Thinking

زندگی گذرگاه فراخی نیست! خط سیر آن از آغاز تا پایان؛ مسیر گُزینه هاست! 

گزینه ها و گزیده ها؛ نقشه ی زندگی را نقش می زنند! 

1.گُزینه؛ دوراهی(دو گانه ها و چند گانه ها)
2.گُزیده؛ با شناخت آغاز می شود و با داوری و قضاوت پایان می گیرد.

گویی از دو گانه ی گُزینه/گُزیده راه رهایی وجود ندارد؛ همراهی همزاد! 

بهبود تفکر انتقادی!

سامانتا آگوس(Samantha Agoos) پنچ توصیه را برای بهبود تفکر انتقادی ارایه می دهد. تفکر انتقادی روشی است برای اندیشیدن بر پایه ی خِرَد حساب گر! اندیشه ورزی رَوِشمند؛ همان گونه که یک دانشمند از مشاهده و فرضیه به نظریه ی علمی دست می یاید. 

پنج توصیه ی یاد شده عبارت اند از:

1. پروراندن پرسش(Formulate your question)
برای گزینش از بین دو گزینه بررسی مواردی(items) اولویت دارند که بهتر بتوانند نیاز شما را برآورده کنند. دست یابی به پرسش درست, جهت گیریِ دقیق به سوی خواسته و انتظار شما را نشان می دهد. کلید جادویی در پرسش شما نهفته است!

2. جمع آوری داده ها و اطلاعات(Gather the information)
یک پژوهش گر برای گردآوری اطلاعات به مقاله ها ی معتبر رجوع می کند. متخصصین هر رشته نیز منابع ارزشمند دسترسی به داده ها ی به روز شده می باشند.

3. به کارگیری داده ها و اطلاعات(َApply the information)
اطلاعات گردآوری شده در راستای پرسش آغازین تعبیر و تفسیر می شوند. بهره گیری از داده ها راز کلید جادویی پرسش گری را نشان می دهد. شکل دهی به داده ها و برداشت از مفاهیم درونی آنها نشان دهنده ی فراشناخت(شناخت از کارکرد سازه های ذهنی) پرورش یافته در شماست!

4. سنجش پیامد ها(Consider the implications)
گاهی برگزیدن یک گزینه خیلی دلچسب به نظر می آید, اما در میدان عمل نتایج ناگواری دارد. خوردن یک بستنی در روز می تواند کلسیم بدن را تامین کند, ولیکن در پایان یک ماه 3 کیلوگرم اضافه وزن به همراه دارد.

5. رصد کردن چشم انداز از دیدگاهی دیگر(Explore other points of view)
نشستن بر دیده ی دیگری یا اندیشیدن از منظری دیگر, شما را از یک جانبه نگری دور می کند. رعایت دیگری و دیگران کارکرد اجتماعی و فرهنگی نیز دارد.

پی نوشت:

گزینه ها, بچه ها را هم رها نمی کنند؛ سیب یا توپ؟ و شگفت آن که بچّه ی آدمیزاد  توپ را بر می دارد و به جای سیب به توپ گاز می زند! باور کنیم, خلاقیت در بچه ها بیش از بزرگسالان به چشم می آید! و نظام آموزش رسمی به هر کجا پای بگذارد, پای تست زنی و گزینه هم به آن جا باز می شود. و دور باطلی که پایان ندارد! برگزیدگان تست زنی؛ قهرمانان خلاقیّت و نوآوری! 

[http://www.aparat.com/v/1hRfw]
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تفکر انتقادی ، مین تاژ30 ، گزینه و گزیده ، mintage30 ، critical thinking ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 11 بهمن 1395 11:16 ب.ظ

تاثیر بر پیرامون با قدرت ذهن(Telekinesis)

چهارشنبه 6 بهمن 1395 11:45 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
(Psychokinesis(Telekinesis

تاثیر بر رویداد های فیزیکی از راه دور با قدرت ذهن در حیطه ی فراروان شناسی(Parapsychology) قرار می گیرد. پدیده های فراروانی دیگر عبارت اند از:

A. حس ششم(Extra Sensory Perception یا ESP )؛ ادراک محرک پیرامونی بدون تماس حسّی!

1. اندیشه خوانی(Telepathy)
2. روشن بینی یا غیب بینی(Clairvoyance)
3. الهام پیش از وقوع یک پدیده(Precognition)

B. تاثیر بر پیرامون با قدرت ذهن یا جنبش فراروانی یا دورجُنبی(Psychokinesis یا PK )

در پژوهش های علمی تکرارپذیری برای تایید یک نظریه اهمیت بسیاری دارد. اِما برایس(Emma Bryce), به رغم نبودن شواهد کافی برای پدیده ی تاثیر بر پیرامون با قدرت ذهن یا جنبش فراروانی توضیح جالبی برای آن ارایه می کند. او با بهره گیری از قوانین فیزیک(جاذبه) و نیز آزمایشی خلاقانه این پدیده را این گونه تبیین می نماید: سازه های ذهنی و مغزی گاهی مانند یک مدار الکترونیکی نیروی لازم برای به حرکت درآوردن یک بازوی روباتیک را تولید می کنند!

پی نوشت:
 پژوهش در مورد تاثیر بر پیرامون با قدرت ذهن یا جنبش فراروانی اهمیت فراوانی دارد. به نظر می رسد با برنامه ریزی درست می توان می توان انگیزه ی لازم را در دانشجویان و دانش آموزان خلّاق و نوآور برای پژوهش در این زمینه ایجاد کرد تا سرریز آن پیشران برای  سایر حوزه های دانش و فن آوری شود.

[http://www.aparat.com/v/Rftq7]

منبع
https://www.amazon.com/Atkinson-Hilgards-Introduction-Psychology-Nolen-Hoeksema/dp/1844807282دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: Psychokinesis ، Parapsychology ، Extra Sensory Perception ، مین تاژ30 ، فراروان شناسی ، پژوهش ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 7 بهمن 1395 10:42 ق.ظشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات